HRD

Yayınlanma Tarihi

08
Kasım
2021

Toplantı Bilimsel Programı Yayınlandı. Detaylar için tıklayın.

6 Ocak 2023, Cuma
13:00 – 14:30
Romatolojide Zor Olgular ve Yönetimi : İnteraktif Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. İhsan Ertenli
Tartışmacılar:
Dr.Alper Yıldırım
Dr. Mehmet Nedim Taş
Dr. Mehmet Akif Eksin
14:30 – 15:30

Dünden Yarına Romatoloji
Oturum Başkanları: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Vedat Hamuryudan

14:30 – 14:50

2022’de Romatolojide Neler Değişti: Klavuz Güncellemeleri
Dr. Berkan Armağan

14:50 – 15:10

Romatolojide Hastalık Bazında Yeni Tedavi Seçenekleri
Dr. Gökhan Sargın

15:10 – 15:30

Romatolojik Hastalıkların Tanısında Yeni Ne Var?
Dr. Engin Tezcan

15:30 – 16:00
Kahve Arası
16:00 – 17:00
Romatoloji ve Dermatoloji Bakış Açısıyla Psöriatik Artritin Yönetimi
Oturum Başkanları: 
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Recep Dursun
16:00 – 16:20

Cilt Bulguları Ön Planda Olan Hastalarda PsA’nın Yönetimi
Dr. Sibel Doğan

16:20 – 16:40

Eklem Bulguları Ön Planda Olan Hastalarda PsA’nın Yönetimi
Dr. Levent Kılıç

16:40 – 17:00

Psoriazisten Psöriatik Artrite Geçiş Önlenebilir mi?
Dr. Duygu Tecer

17:00 – 17:15
Kahve Arası
17:15 – 18:00
Karşıt Görüş-I
Oturum Başkanları: Dr. Aşkın Ateş, Dr. Veli Yazısız
Konu: ANCA İlişkili Vaskülitlerde Remisyon İndüksiyonunda
Rituksimab mı Yoksa Siklofosfamid mi Kullanılmalıdır?
Tartışmacılar:
Dr. Şakir Altuner
Dr. Bengisu Arslan

18:00 – 18:50
Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr. Özge Gücenmez, Dr. Serdar Can Güven, Dr. Ali Uğur Ünal
Konuşmacılar:
Dr. Zehra Özsoy

Dr. Erdinç Ünaldı
Dr. Gizem Ayan
Dr. Yıldız Akbal Engin
Dr. Nesrin Şen
7 Ocak 2023, Cumartesi
09:15 – 10:15 
Behçet Hastalığı ve Üveitin Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Emine Figen Tarhan, Dr. Zevcet Yılmaz, Dr. Abdulsamet Erden

09:15 – 09:35

Tutulum Şekline Göre Behçet Hastalığının Yönetimi
Dr. Emine Uslu Yurteri

09:35 – 09:55

Behçet Üveitinde Erken Dönem Biyolojik Görsel Prognozu İyileştirir mi?
Dr. Burak Tanyıldız

09:55 – 10:15

Non-enfeksiyöz Üveitin Tedavisinde Güncelleme
Dr. Murat Hasanreisoğlu

 10:15 – 10:45
Kahve Arası
 10:45 – 12:15
Romatoid Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Dr. Yusuf Karabulut, Dr. Ahmet Omma, Dr. Metin Özgen
10:45 – 11:15

Romatoid Artritte Erken Tanı Tedavi Başarısını Ne Kadar Etkiler?
Dr. Uğur Karasu

11:15 – 11:45

Romatoid Artrit Tedavisinde Hedef Ne Olmalı?
Dr. Hasan Satış

11:45 -12:15

Romatoid Artrit Tedavisinde Hangi Hastada Hangi Biyolojik?
Dr. Emre Bilgin

12:15 – 13:00
Karşıt Görüş-II
Oturum Başkanları:Dr.Hamit Küçük, Dr. Adem Küçük
Konu: Behçet Hastalığının Vasküler Tutulumunda Antikoagülan Kullanılmalı mı yoksa kullanılmamalı mı?
Tartışmacılar:
Dr. Sezgin Zontul
Dr. İsmail Uçar
 13:00 – 14:00
Öğle Yemeği
 14:00 – 15:30
Spondiloartritlerin Eklem ve Eklem Dışı Bulgularının Multidisipliner Yönetimi
Oturum Başkanları:  Dr. Göksal Keskin, Dr. Taşkın Şentürk, Dr. Didem Arslan Taş
14:00 – 14:30
Eklem Bulguları Ön Planda Olan SpA Hastalarında Tedavi
Dr. Seval Pehlevan
14:30 – 15:00

Üveit Eşlik Eden SpA Hastalarında Tedavi
Dr. Nilüfer Yalçındağ

15:00 – 15:30

İBH Eşlik Eden SpA Hastalarında Tedavi
Dr. Tarkan Karakan

15:30 – 15:45
Kahve Arası
15:45 – 16:15
Karşıt Görüş-III
Oturum Başkanları:Dr. Cemal Bes, Dr. Vedat Gerdan
Konu: TNF İnhibitörüne Sekonder Yanıtsız PsA Hastalarında, İkinci TNF Mi, Non-TNF Biyoojik mi, Yoksa tsDMARD mı Verelim?
Tartışmacılar:
Dr. Kübra Kalkan
Dr. Neslihan Gökçen
 16:15 – 17:15
Diğer Romatolojik Hastalıklarda Güncelleme
Oturum Başkanları:
Dr. Süleyman Özbek, Dr. Nevsun İnanç
16:15 – 16:35
Sarkoidoz Hastalığında Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Hakan Babaoğlu
16:35 – 16:55

Polimiyalji Romatika Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Ali Erhan Özdemirel

16:55 – 17:15

Hidradenitis Suppurativa Hastalığının Tanı ve Tedavisi
Dr. Meltem Türkmen

17:15 – 17:30
Kahve Arası
17:30 – 18:15
Karşıt Görüş-IV
Oturum Başkanları:Dr. Rıdvan Mercan, Dr. Sercan Gücenmez
Konu: Romatoid Artritte MTX’a Yetersiz Yanıt Veren Hastalarda csDMARD Kombinasyonu mu yoksa tedaviye tsDMARD veya Biyolojik mi eklenmelidir?
Tartışmacılar:
Dr. Ali Nail Demir
Dr. Serdar Sezer
18:15 – 18:55
Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları:Dr. Fatih Sarıtaş, Dr. Duygu Kurtuluş, Dr. Yeliz Zahiroğlu
Konuşmacılar:
Dr. Hasan Göğebakan
Dr. Muhammet Canbaş
Dr. İbrahim Vasi
Dr. Müge Aydın Tufan
8 Ocak 2023, Pazar
 09:00 – 09:45
Karşıt Görüş-V
Oturum Başkanları:Dr. Duygu Ersözlü, Dr. Şükran Erten
Konu: SLE’nin Genel Yönetimi İçin En iyi ilke Hangisi Olmalı: Genel İmmünosupresyon mu,  Hedefe Yönelik Organ Tedavisi mi?
Tartışmacılar:
Dr. Yeşim Erez
Dr. Yasemin Kara
09:45 – 10:00
Kahve Arası
10:00 – 11:00
Romatizmal Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı ve Diğer Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Dr. Gezmiş Kimyon, Dr. Müge Aydın Tufan
10:00 – 10:20
Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz: Hangi Hastaya, Ne Zaman?
Dr.Duygu Geler Külcü
10:20 – 10:40
Gebe Romatoid Artritli Hastalarda Biyolojik Tedavi Kullanımı
Dr. Zeynel Abidin Akar
10:40 – 11:00

Romatizmal Hastalıklarda Steroid Kullanımı
Dr. Özlem Özdemir Işık

11:00 – 11:15

Kahve Arası

11:15 – 12:00

Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr.Berna Yurttaş , Dr. Enes Yayla
Dr. Reyhan Köse Çobanoğlu
Dr. Zeynep Ertürk
Dr. Nilgün Göveç Gıynaş
Dr. Rıza Can Kardaş
Dr. Mehtap tınazlı